Dalga Sörfü Terimleri

Dalga sörfü terimleri

Sörfçüler için dalga sörfü ile alakalı terimler.

Dalgalardaki su partiküllerinin hareketi aslında çok azdır. Dalgalar temelde enerji hareketidir. Bu yüzden dalga ile ilgili bazı terimleri açıklamaya çalışınca biraz fizik dersi havası basabiliyor insana. Yine de dalga sörfü terimleri ve bunların anlamlarını öğrenmenin sörf tahminlerini veya sörfü daha iyi anlamak gibi pratik faydaları var.

Dalga hızı (wave speed): Birim zamanda dalganın aldığı mesafedir. Tsunami dalgaları 450 knot hıza kadar ulaşabilmektedir.

Dalga aralığı (wave interval): Dalga aralığı, dalganın birbirini takip eden iki tepe noktası arasındaki zaman aralığıdır. Sörf şartlarını oldukça etkiler. Dalga aralığı yüksek durumlar daha güçlü dalgaların oluşması manasına gelir. Prensip olarak yüksek dalga aralığı, dalganın enerjisinin de yüksek olduğu anlamına gelir. Bu yüzden aynı yükseklikte swell’lerden daha yüksek dalga aralığına sahip olan daha güçlü dalgalara sebep olacaktır.

 

 

Dalga frekansı (wave frequency): Belirli bir zaman için ne kadar dalga oluştuğunu belirtir.

Dalga yüksekliği (wave height): Dalganın tepe noktası ve dibi arasındaki mesafe. Önemli nokta okyanusta hareket eden swell ile sahildeki dalgaların dalga yüksekliğinin aynı şey olmadığıdır. Sörf açısından biraz kafa karıştırabilir dalga yüksekliği terimi. 6-foot, knee-high, overhead gibi terimler genelde dalga yüzünün boyutu için kullanılır.

Dalga setleri: Swell’leri oluşturan fırtına rüzgarları düzenli değildir bunun yanısıra swell’ler farklı dalga boylarında meydana gelirler. Bir süre sonra aynı büyüklükteki dalgalar beraber hareket etmeye başlar ve sahile böyle gelir. Bu da dalga setleri olarak adlandırılır. Bu setler arasında dalgaların azaldığı anlar da olabilir.


Önceki yazı